Absolwenci

TECHNIKUM HODOWLANE TECHNIKUM OGRODNICZE TECHNIKUM WIECZOROWE ROLNICZE

LICEUM EKONOMICZNE LICEUM TECHNICZNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE

LICEUM PROFILOWANE ZASADNICZA SZKOŁA ROLNICZA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ZASADNICZA SZKOŁA OGRODNICZA TECHNIKUM

1981 1982 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990

Lata 1960-1970 1971-1980 1991-20002001-2003


5-letnie i 3-letnie Technikum Rolnicze

Matura 1981
początek strony

 

wychowawca: Ignacy Godun

 

 

 

 1. Andrzejczuk Grażyna

 2. Bajena Barbara

 3. Berska Izabela

 4. Błaszczuk Adam

 5. Chlabicz Anna

 6. Denkow Mirosław

 7. Gierasimiuk Mirosław

 8. Kryński Mirosław

 9. Gogołek Leszek Stanisław

 10. Leoniuk Jadwiga

 11. Łopuski Walenty

 12. Michalak Zbigniew Stanisław

 13. Młynarczuk Jan

 14. Muśko Alla

 15. Nielipińska Alina

 16. Olesiuk Jerzy

 17. Olędzki Mirosław

 18. Olszewska Lucyna

 19. Pietruk Bogdan

 20. Poniatowska Bożena

 21. Porzeziński Józef

 22. Pytel Jan

 23. Radziszewska Jolanta

 24. Romańczuk Anna

 25. Rękawek Elżbieta

 26. Solaniuk Jan

 27. Suprun Tomisław

 28. Szeweluk Krzysztof

 29. Ustyjańczuk Krystyna

 30. Wakuluk Mirosław

 31. Wojciuk Janina

 32. Wróblewski Wiesław

 33. Żero Michał

Matura 1982
początek strony

 

wychowawca: Nina Sawczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Błaszczuk Ewa

 2. Bortołd Jerzy

 3. Jaworowska Wiesława

 4. Harbaszewski Krzysztof

 5. Górska Alina

 6. Gopsz Irena

 7. Gackiewicz Wiesław

 8. Dudzińska Halina

 9. Dobrzaniecka Stefania

 10. Citko Grażyna

 11. Bujno Piotr

 12. Brodowski Marek

 13. Bożymowska Elżbieta

 14. Nielipiński Andrzej

 15. Morzy Andrzej

 16. Moczulski Bogdan

 17. Kuryło Anna

 18. Kulesza Bogdan

 19. Krasowski Andrzej

 20. Kobus Teresa

 21. Siebiesiewicz Krystyna

 22. Romańczuk Eugenia

 23. Romaniuk Krystyna

 24. Pura Katarzyna

 25. Puch Renata

 26. Pleban Elżbieta

 27. Peretko Artur

 28. Pasierb Jerzy

 29. Zdanowicz Henryk

 30. Zalewski Józef

 31. Wiszniewska Alina

 32. Wilińska Grażyna

 33. Wicher Elżbieta

 34. Wasilewska Łucja

 35. Wasilewska Barbara

 36. Wakuluk Bożena

 37. Sycewicz Andrzej

 38. Sokołowska Danuta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matura 1983
początek strony

 

   wychowawca:

       Zofia Stypułkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca: Nina Sawczuk

1980 - 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Marczuk Waldemar Władysław

 2. Wojtkowska Mirosława Kazimiera

 3. Zielińska Joanna

 4. Terpiłowska Elżbieta

 5. Śnitko Wiesława Małgorzata

 6. Andrzejczuk Krystyna

 7. Bajena Grażyna

 8. Bereza Eugeniusz

 9. Barwiejuk Anna

 10. Brzezińska Danuta

 11. Czyrynda Józef

 12. Drywulska Maria

 13. Fedorczuk Krzysztof

 14. Janoszuk Mirosława

 15. Kamiński Tomasz

 16. Karasowski Leszek

 17. Klimiuk Małgorzata

 18. Leoniuk Cezary Andrzej

 19. Leszczyński Jerzy Krzysztof

 20. Łubko Halina

 21. Matysiuk Ewa

 22. Moczulska Bożena Regina

 23. Moniak Jan

 24. Orzepowski Mieczysław

 25. Piotrowska Anna

 26. Piotrowski Jan Franciszek

 27. Poniatowska Marzanna Elżbieta

 28. Poźniak Grażyna Teresa

 29. Pura Jarosław

 30. Przystupa Maria

 31. Romaniuk Irena

 32. Salińska Anna

 33. Sawicki Janusz Waldemar

 34. Sawicki Wojciech Jerzy

 35. Siliwoniuk Krystyna

 36. Stasiak Teresa

 37. Stefaniuk Grażyna

 38. Sokołowska Jadwiga

 39. Sołomianko Mirosław

 40. Skowroński Piotr

 

 

 

 1. Pleban Teresa

 2. Stępkowska Elżbieta Maria

 3. Skomorowski Marian Stanisław

 4. Szewczak Maciej

 5. Wiercińska Halina

 6. Karolak Grażyna

 7. Jasińska Ewa

 8. Gawryś Tadeusz

 9. Hackiewicz Irena

 10. Sawczuk Anna

 11. Piotrowski Andrzej

 12. Pietruk Jan

 13. Niewierowski Andrzej

 14. Mudel Dariusz

 15. Kryńska Teresa

 16. Łopuski Mirosław

 17. Marczuk Zbigniew

 18. Twarowska Jolanta

 19. Tararuj Danuta Maria

 20. Pytel Andrzej

 21. Zińczuk Waldemar

 22. Wasilewska Maria

 

 

 

 

 

 

 

Matura 1984
początek strony

 

   wychowawcy:

       Stanisław Łopuski,

       Józef Boczarow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Migowski Wojciech

 2. Borkułak Irena

 3. Wojciuk Krzysztof

 4. Wasążnik Mariola

 5. Ignaciuk Lucyna

 6. Piętko Krzysztof

 7. Hryciuk Marek

 8. Moczulska Dorota

 9. Łobaczewski Jerzy

 10. Wawrynowicz Elżbieta

 11. Filipik Sławomir

 12. Telatycki Krzysztof

 13. Stepaniuk Eugeniusz

 14. Wiercińska Barbara

 15. Balejko Wiesław

 16. Florczuk Maria

 17. Kołtek Lucyna

 18. Szyryńska Julia

 19. Siebiesiewicz Helena

 20. Kryńska Barbara

 21. Szymański Jarosław

 22. Krakówko Stanisław

 23. Zinkiewicz Jan

 24. Ryżko Maria

 25. Smorczewska Elżbieta

 26. Mazur Janusz

 27. Treszczotko Piotr

 28. Sitarski Jerzy

 29. Iwaniuk Andrzej

 30. Panasiuk Aleksander

 31. Cutkowicz Emilia Barbara

 32. Moczulski Roman

 33. Szum Andrzej

 34. Weremczuk Lucyna

 35. Marcjanik Stanisława

 36. Mrozowski Bogdan

 

 

Matura 1985
początek strony

 

wychowawca: Stanisław Łopuski

 

 

 

 

 

 1. Gawza Janusz

 2. Leoniuk Cezary

 3. Łopaciuk Mirosław

 4. Laszuk Maria

 5. Dołubizno Janina

 6. Wojciuk Waldemar

 7. Wysocka Irena

 8. Bieła Jolanta

 9. Skibniewska Aniela

 10. Balejko Irena

 11. Kobus Iwona Barbara

 12. Grygoruk Cezary Julian

 13. Czapko Walentyna

 14. Koc Bożena

 15. Leszczyński Zbigniew Zygmunt

 16. Makarski Stanisław

 17. Mormol Tomasz

 18. Oleksiuk Jan

 19. Orzepowska Elżbieta

 20. Szerejko Bogdan

 21. Szostak Dorota

 22. Szulc Andrzej Stanisław

 23. Wakuluk Stanisław

 24. Wiercińska Wiesława

 25. Walicki Tomasz

 26. Wiliński Sławomir

Matura 1987
początek strony

 

1982-1987

 

  wychowawca:

        Zofia Stypułkowska

 

 

 1. Barwiejuk Mirosław

 2. Bobienko Andrzej

 3. Boguszewski Adam Michał

 4. Czekanowski Tomasz

 5. Drywulska Halina

 6. Drywulski Mirosław

 7. Dziubanowski Eryk Jan

 8. Gawryś Piotr

 9. Golc Edward Wojciech

 10. Kałucki Marek

 11. Kubeł Stanisław Zdzisław

 12. Łukaszuk Barbara

 13. Markiewicz Zofia

 14. Mirończuk Juliana

 15. Moczulski Zdzisław Andrzej

 16. Podoliński Krzysztof Piotr

 17. Żero Bogusław

 18. Żeruń Piotr

 19. Wojciuk Adam

 20. Radomski Robert Marek

 

 

 

Matura 1988
początek strony

 

1983-1988

wychowawca: Anna Izdebska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Jakimiuk Jolanta

 2. Czeczuk Anna

 3. Filipiuk Zofia

 4. Ilczuk Jerzy

 5. Iwaniuk Piotr

 6. Jabczyk Dorota

 7. Kosińska Urszula

 8. Kosk Krzysztof

 9. Kosk Stanisław Paweł

 10. Kurowicka Anna

 11. Łopaciuk Wiesław

 12. Nesterowicz Iwona

 13. Niewiarowska Iwona

 14. Niewiarowska Wiesława

 15. Pyzowska Anna

 16. Składowski Bogdan

 17. Stańczuk Urszula

 18. Surel Maria

 19. Tereszkiewicz Mirosław

 20. Wolski Jarosław

 21. Wróblewska Barbara

Matura 1989
początek strony

 

1984-1989

wychowawca: Teresa Kamińska

 

 

 1. Brzezińska Lidia

 2. Dawidziuk Adam Andrzej

 3. Ekonomiuk Mirosław

 4. Goliszek Barbara

 5. Jakimiuk Jarosław

 6. Kosowski Jan

 7. Kryńska Alina

 8. Mazur Wojciech

 9. Mieszkowski Krzysztof Andrzej

 10. Moczulska Dorota

 11. Moczulski Krzysztof Michał

 12. Żebrowska Elżbieta

 13. Zalewska Dorota

 14. Żeruń Roman

Matura 1990
początek strony

 

1985-1990

wychowawca: Elżbieta Kużel

 

 

 1. Białowarczuk Wojciech

 2. Bukrewicz Elżbieta

 3. Czerniak Krystyna

 4. Dmitruk Elżbieta

 5. Dżega Alina

 6. Fiedorczuk Wincenty

 7. Gierasimiuk Elżbieta

 8. Grószewski Leszek

 9. Grzyb Barbara Krystyna

 10. Jabczyk Adam

 11. Kendyś Leszek

 12. Kłopotowska Halina Barbara

 13. Konstanciuk Adam

 14. Malczewski Andrzej

 15. Mieszkowska Elżbieta

 16. Murawski Dariusz

 17. Muszyńska Elżbieta

 18. Pura Marcin Grzegorz

 19. Sadowy Sławomir Stanisław

 20. Szczubret Małgorzata

 21. Tararuj Teresa

 22. Zalewski Andrzej

 23. Zgiet Robert Adam